ARD GERME SİSTEMİ’NİN FAYDALARI

Ard Germe, çok çeşitli inşaat, onarım ve rehabilitasyon uygulamalarında bir çok fayda sağlayan oldukça verimli bir yapısal sistemdir. Sistemin verimliliği; yüksek dayanımlı  çelik malzemelerin kullanılması, kullanılan çelik malzemelerin geometrik şekil verilebilecek esnekliğe sahip olması, yapısal olarak tüm kesitlerde faydalanılabilmesi, kuvvetin ve donatının uygulanan yükler altında en iyi şekilde direnç göstermesi için değiştirilebilmesi ve öngermenin yapıya uygulanma zamanının kontrol edilebilmesinden kaynaklanır.

Ardgerme, birbirini tamamlayan iki malzemenin betonarme de  mükemmel bir dengesini sunar. Beton basınç dayanımında çok güçlü ve çekme gerilmesinde ise nispeten çok zayıftır. Betonun gerilme mukavemeti, basınç dayanımının yaklaşık % 10’u kadardır. Diğer yandan; öngerme çeliği çok güçlü bir gerilme mukavemetine sahiptir (tel için 270.000 psi / 1860 MPa) ve bu da, yaygın olarak kullanılan inşaat donatılarının yaklaşık dört katıdır. Yapılarda, çeşitli yüklerin neden olduğu basınç ve çekme kuvvetleri, en iyi şekilde Demir ve Halat kombinasyonu ile karşılanabilir. Bu da, yapıdaki betonarme elamanda, çekme gerilmelerine karşı oluşan direncin, basınç dayanımı kadar güçlü olmasına imkan verir.

Ardgerme, binalar ve köprülerden, karayolu kaldırımlarına, yer döşemelerine ve zemin ankrajlarına kadar her türlü betonarme yapıda kullanılabilir. Ayrıca Rehabilitasyon ile yenileme uygulamaları için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir;
  • Ard Germe uygulaması, geniş açıklıkların mesnet olmadan geçilmesine imkan sağlamaktadır, bu sayede mimari açıdan çok daha işlevsel ve ferah yapılar elde edilebilmektedir.
  • Ard Germeli döşeme imalatlarında, döşeme kalınlıklarında meydana gelen azalmalar nedeniyle, döşemeler içinde kullanılacak beton ve demirde tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca binanın toplam ağırlığında meydana gelen azalma nedeniyle düşey elemanların eksilmesi veya kesitlerinin küçülmesi, yatırımcı açısından ciddi miktarda demir, beton tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum inşaat maliyetlerinde ekonomi sağlanmasının yanında, ülkenin milli servetinin en az miktarda harcanmasına ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesine de imkan sağlamaktadır.
  • Ard Germeli imalatların yapımı, yüksek imalat hızlarına ulaşılması nedeniyle imalat süresinde ve işçilikte tasarruf sağlamaktadır.
  • Düşük döşeme kalınlıkları ile, daha az donatı ve beton içermesi nedeniyle, bina yükleri ciddi oranda azalmakta, dolayısıyla deprem durumunda binaya gelecek olan deprem etkisi daha az olmaktadır. Bu şekilde depreme karşı daha dirençli binalar yapılabilmektedir.
  • Betonarme elemanlarda oluşan çatlakların minimize edilmesi ve kontrol edilebilir hale getirilmesi bir diğer önemli faydasıdır.