ZEMİN DEPREM İLİŞKİSİ ANALİZLERİ

ZEMİN DEPREM İLİŞKİSİ ANALİZLERİ

Deprem durumunda ortaya çıkan deprem dalgaları farklı zeminlerde farklı dalga boylarına ulaştığı için farklı etkiler göstermektedir. Bu nedenle yapının oturacağı zeminin doğru seçilmesi ve gerekiyor ise zeminin farklı iyileştirme yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesi önemlidir. Bu amaçla zeminin detaylı olarak araştırılması ve tüm özelliklerinin ortaya koyulması gerekmektedir.

Özellikle alüvyonel özellik gösteren (birikinti) zeminlerde su varlığı sıvılaşma riskini ortaya çıkartır. Zeminin doğru analiz edilerek gerekli önlemler alınma ise deprem durumunda çok kötü durumlar meydana gelecektir. 1999 senesinde yaşanan Marmara depreminde de oluşan ciddi yıkımların sebebi sıvılaşma olaylarıdır.