DEPREM RİSK ANALİZLERİ

DEPREM RİSK ANALİZLERİ

Deprem durumunda meydana gelecek hasarları minimum seviyelere indirmek amacıyla, öncelikle yapının oturmakta olduğu zeminin özellikleri Jeolojik ve Jeofizik yöntemler kullanılarak detaylı olarak belirlenmektedir. Sonrasında mevcut veya yapımı planlanan yapının mevcut zemin koşullarına uygun olarak tasarlanmış olup olmadığı araştırılmaktadır.

Mevcut bir yapı için analiz gerçekleştiriliyor ise, mevcut yapının durumu, malzeme özellikleri ve malzemelerde meydana gelmiş olabilecek deformasyonlar uygun sonik cihazlar ve yerinde karot almak suretiyle analiz edilmektedir.

Elde edilen veriler ışığında tüm bilgiler değerlendirilerek rapor haline getirilmektedir.